ТЕСТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И СТАТИСТИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ НА СКЛОННОСТ
КЪМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ЗИКТ ТЕСТ

ЗИКТ ТЕСТ е инструмент, който разработен с цел да провежда емпирично изследване на зависимостите от Информационни и комуникационни технологии. Тестът е разработен на база, която да извежда статистическо прогнозиране към склонност от зависимости в зададената сфера.

ЗИКТ ТЕСТ изследва следните фактори:
Извежда статистически данни: по пол, възраст, социален и семеен статус, занимания, образование, професия и географско местоположение
Изследва вид и ниво към склонност от зависимост/зависимости;
И какъв точно тип фактори са предизвикали тази склонност към зависимост/зависимости – лични, социални и/или трудови.

Тестът е анонимен. Какъвто и резултат да получите, помнете че един тест, колкото и пъти да го направите не може да Ви категоризира като зависим човек. Този тест може да Ви предостави насоки към какво точно проявявате склонност. Но ако имате притеснения, че страдате от зависимост/зависимости, то е препоръчително да се консултирате със специалист.

Инструкции за попълване:
ЗИКТ ТЕСТ се състои от 22 въпроса и за попълването му е необходимо да отделите време. Тестът се състои от три типа въпроси: опростени, затворени и комплексни:
Опростени въпроси - съдържат опция 'Възможен е повече от един отговор'. При тези въпроси, отговорите са толкова, колкото прецените, че най-точно Ви охарактеризират.
Затворени въпроси - отговорите на тези въпроси се избират от падащи менюта, като отговорите са тези, които се доближават до най-честата от Вас употреба.
Комплексни въпроси - въпросите се състоят от множество подвъпроси. Отговорите на всеки един от подвъпросите се избират от падащи менюта и подменюта. И в този случай по аналогия на затворените въпроси се избират отговори, които се доближават до най-честата от Вас употреба.

Вашите въпроси, мнения и препоръки може да отправите на: zikt@villinda.info

Желая Ви приятно попълване!

Кратка презентация